Hva er web hosting?

Å operere online, eller på nett på godt norsk, er blitt en standard i dag. Bedrifter trenger ikke lenger å oppfordres til å komme seg på nett, simpelthen fordi alle har skjønt visa. I prosessen med å komme seg på nett må bedriftene kjøpe et domene, finne seg et webhotell, og sist men ikke minst publisere innhold, eller det vi enkelt og greit kaller nettsiden. Domene relaterer til nettadressen og e-postkontoer, mens webhotell relaterer til hvor selve innholdet fra siden skal lagres og publiseres til omverdenen. Webhotell drives av det vi kaller web host, eller web verter.

Dette er selskap som spesialiserer seg i å lagre innholdet vi bygger opp nettsiden med, og ikke minst publisere dette til omverdenen. Web hosting omhandler her rett og slett å være en kanal for at du som bruker av internettet skal kunne dele din nettside. Web hosting selskaper har også ansvaret for å bidra til en stabil og ikke minst sikker nettside. Dessuten er det vanlig at en både kjøper domene og en form for nettsidebygger eller tilgang til publiseringsplattform gjennom web hosting leverandøren. Men dette er bare overflaten av hva web hosting egentlig handler om. Hva er egentlig den tekniske bakgrunnen?

Web hosting gjennom massive servere

Internettet består kort og godt av en rekke datamaskiner som er koblet sammen. Ikke alle datamaskiner er dog lik de stasjonære og laptop datamaskinene folk flest kjenner til. Det finnes nemlig et noe ”mystisk” begrep i servere. Egentlig er ikke serverne så mystiske, og dette er bare datamaskiner som er mye mer kraftige enn det mannen i gata opererer med. Web hosting foregår gjennom massive servere som har muligheten for å laste opp nettsider, og ikke minst har muligheten for å tillate diverse individer å besøke nettopp disse sidene.

Grunnen til at internettet opererer på denne måten er simpelthen at datamaskinene folk flest eier ikke er kraftige nok til å hoste, eller være vert for, så mange besøkende som en nettside kan kreve til tider. Våre datamaskiner hadde simpelthen krasjet umiddelbart om vi hadde forsøkt, og det er derfor ikke et reelt alternativ. Forøvrig er det derfor nettsider til tider krasjer – fordi pågangen kan være så stor at selv de massive serverne ikke kan holde tritt med trafikken. Derfor er en stor vurdering når du selv skal koble deg opp mot en web host hvorvidt deres servere er stabile eller ikke. Tross alt kan bare minutter med nedetid bety enorme tap finansielt.

Serverne holder oss bundet sammen

Om en ser web hosting fra et tilbakelent perspektiv, så er faktisk serverne bak dette limet som holder internettet og dermed menneskeheten sammen. Få kan nok se for seg å gå tilbake til slik verden var før internettet. Globaliseringen, ved hjelp av internettet, har tatt helt av og gitt oss nye ideer, ny teknologi og ikke minst bundet oss sammen. Web hosting kan kanskje virke som et skremmeord på overflaten, men dersom en ser nærmere på det, så er faktisk web hosting bare mediumet som gir oss muligheten til å se internettet.

You may also like...